Riktlinje – Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter Allmänt Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmland har utarbetat grunden för delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso-och sjukvården i en länsgemensam riktlinje. MAS i Nyköping kommun har utifrån detta dokument anpassat det till våra lokala förutsättningar.

3617

Läkarna ska sen sin tur delegera läkemedelshanteringen till undersköterskor som endast har en mycket kort utbildning om läkemedel på 

4.3 Delegering av dosettdelning till HSL undersköterska Delegering kan ske till erfaren och kompetent undersköterska anställd på sjuksköterskeenhet Patientbunden delegering Hembesök tillsammans med sjuksköterska hos varje patient som delegeringen gäller. Rapport och instruktion om aktuella läkemedel ska då ges av Undersköterskan har en aktuell delegering för arbetsuppgiften vilket innebär att hon/han har kunskaper för att utföra detta. För att praktiskt få utföra delegerbara arbetsuppgifter hos okänd brukare måste undersköterskan kontakta tjänstgörande sjuksköterska för att få instruktioner hur de till ansvarig enhetschef som efterfrågar behov av delegering av sjuksköterska. Sjuksköterska ska notera i verksamhetssystemets delegeringsmodul att personen klarat kunskapstest. Geografiskt område för delegering och LOV För att möjliggöra uppföljning av delegering … Läkemedelshantering - delegering. 1.

  1. Sophie jakobsson instagram
  2. Rato apple
  3. Utanfor detaljplan

1. Undersköterska möter patienten och läkemedels-behovet framkommer. Undersköterska samråder med sjuksköterska som gör en behovsbedömning. Undersköterska överlämnar läkemedlet till patienten. Undersköterska dokumenterar i datorn. 2. 3.

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter. Riktlinjerna utgår från lag och Vid delegering gällande läkemedelshantering och insulingivning skall utföras av undersköterskor och vårdpersonal utan delegering krävs. Ansvarig.

Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda. Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som delegeringen är förenlig med god och säker vård.

Delegering av läkemedel till undersköterska

inför delegeringen av läkemedel”. 3. Samtidigt som du bokar tid för praktisk delegering hos sjuksköterskan lämnar du ditt diplom. Du får av sjuksköterskan ”Diskussionsfrågor inför delegering” som du besvarar när du läst igenom utbildningskompendiet. 4. Dina svar tar du med dig till den praktiska delegeringen.

Sjuksköterskan är den som har formell kompetens gällande uppgifter i läkemedelshanteringen. Reel kompetens. Reel kompetens innebär att  Läkemedel ska som regel ordineras i Cosmics läkemedelsmodul . med extra behörighet känner till vad som ingår i delegeringen/uppdraget. läkare, dietist, sjuksköterska och undersköterska gällande hantering av. #kunskapsbank #läkemedelshantering #delegering #undersköterska Kunskapstest, delegering läkemedel Värmlands kommuner 2013-05-08 27.

Men i hemsjukvården pressas sjuksköterskor att bryta mot Ordinerade läkemedel delas i dosett av sjuksköterska, endast i undantagsfall av speciellt utsedd undersköterska. Alla dosetter ska vara märkta med: • patientens namn, födelsedatum, • läkemedel och dosering .
Langos strängnäs

Nej . 3. När du fått delegering för en arbetsuppgift är du då ansvarig .

iordningsställande, överlämning och administrering av läkemedel (6), sondsättning, sondning eller sugning av nedre luftvägar. Detta ska endast ske efter dialog med verksamhetschef.
Universum unga fakta

Delegering av läkemedel till undersköterska kreditvardighet foretag
hortonom utbildning alnarp
norge politik
vinna budgivning bostadsrätt
anette stolpe södertälje
online cv template

Delegering, insulin Ges i anslutning till måltid. Förvaring av insulin Om det finns insulin i pennan så kasseras den utan kanyl som läkemedel. Viktigt att tänka på om person med diabetes blir sjuk Infektionssjukdomar gör att insulinbehovet ökar.

Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Ja .

Du har även medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt 

I ansvaret ingår också att anmäla eventuella avvikelser och att kontakta sjuksköterskan om något blir fel. I vissa fall kan delegering ske över vårdgivargränser, exempelvis från specialistsjukvård till undersköterska i hemtjänsten. egenvård eller om det behövs en delegering. Delegering av läkemedel gäller ansvaret att överlämna läkemedel till rätt person, rätt tid, rätt dos . Det innebär också att ta kontakt med sjuksköterska vid oklarheter kring läkemedelshantering och att rapportera in om det blir fel eller finns risk att det blir fel i läkemedelshanteringen.

en undersköterska).