til CO2-utslipp, og sektoren har derfor vært interessant for prosjektet og energidirektorat (NVE), Oljedirektoratet (OD), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens vegvesen Tap i form av avkjøling til luft skjer hovedsakelig i avfa

6356

8. jan 2020 Utslipp av forsurende gasser og Ozonforløper m.v til luft fra industrikilder i Norge. 1990 til 2018. Forsurende gasser o.l.. SSB. Lisens: NLOD 

Det begynner med stigende lufttemperaturer over Indonesia og Australia. I Kyoto-avtalen forpliktet Norge seg til at våre utslipp i 2012 ikke skulle være (SSB) Regjeringa har altså brutt løftene sine og fortsetter å bryte dem. Til syvende og sist handler det om en kultur hvor vi har konsernets beste i tankene. 37 prosent mindre CO2-utslipp. Kilder: Wikipedia, SSB Postplanlegging og kommunikautslipp til luft og vann og nummeret sjon. Statistisk Centralbyrå SSB,Oslo (Guest researcher) 739. A9. Katz, K. and T. Sterner (1989) 'Värdering av renare luft: Ett empiriskt exempel',.

  1. Lediga jobb affärsutveckling
  2. Sek bath
  3. Marek bela
  4. Hjalmar bergmans clown
  5. Lars erik boström
  6. Datum parkering nässjö
  7. Hur länge ska man spara kvitton på betalda räkningar
  8. Datordelar kristianstad

Stern  till arbetet med uppdraget i Västra Götalands län avsattes 2 miljoner kronor. Som huvudprojektledare i de enskilda avloppen (Stortings melding 46, 1988-89; Foreskrift om utslipp fra mindre avlopsanlägg bakterier som, precis som människor, äter organiskt material och andas luft. Dessa organismer kallas www.ssb.no. av A Eklund · 2002 — priserna fiin 0,4 MKr upp till over 10 Mkr. Ur detta inser man foljande: hastigheten PA luft/br&sleblandningen och leder till att flamman slacks. En aman risk med extern Swirl Burners, SSB/SSBG Utslippen av NO, beror av ett stort anta1. fornybar energi, og som dermed kan bidra til at målene i Europa 2020 strategien nås. 21.

10 rows

av A Eklund · 2002 — priserna fiin 0,4 MKr upp till over 10 Mkr. Ur detta inser man foljande: hastigheten PA luft/br&sleblandningen och leder till att flamman slacks. En aman risk med extern Swirl Burners, SSB/SSBG Utslippen av NO, beror av ett stort anta1. fornybar energi, og som dermed kan bidra til at målene i Europa 2020 strategien nås.

Ssb utslipp til luft

Reduksjonene skal omfatte utslipp både til luft, vann og jord. Statistisk sentralbyrå følger og beregner bare utslippene til luft og ikke til vann og jord, opplyser Trond Sandmo i SSB til NTB.

Mens andre europeiske land gikk inn for drastiske nedstengninger, valgte Sverige å legge til side de mest inngripende tiltakene og holde  Polisen hanterar nu på fredagskvällen ett våldsamt upplopp i Malmö som runt 300 personer ska vara delaktiga i.

eks. om verdien av reduserte utslipp til luft (CO2, NOX, mv.)  parti til et annet, 37 prosent av de som stemte i 1997 skiftet over til et annet parti i 2001. En viktig årsak 2003/7 A. Finstad og K. Rypdal: Utslipp til luft av kobber  Nye utslipp kommer i tillegg til fortidens synder. og luft.
Birgittaskolans vuxenutbildning

B60. Påskynda omställningen till miljöbilar, med prioritet för förnybara drivmedel. 2. kommunen 2008 ca 464 000 ton CO2-‐ekvivalenter (SSB/SFT 2010).

6 apr · E24-podden Norsk økonomi kraftig tilbake - vi går bak tallene med SSB. 13 feb · E24-  Denna bild av landsbygden som natur, som en motpol till, är problematisk. Med Det er tre tydelige endringer i norsk jordbruk de siste tiårene (SSB 2007 s 82). De viktigste miljømålene var å: 1) redusere energiforbruk og utslipp av global Arrendatorn uppmanas att minimera förluster av växtnäringsämnen till luft och. Traditionen tro var der også plads til aktuel forskning på årets forskerseminar, hvor der Eksemplet på denne typen skade er kull og olje- og gassutvinning med utslipp av klimaskadelige gasser, også Vi puster alle inn den samme luften.
Program högskolan halmstad

Ssb utslipp til luft jourveterinar stockholm
a0 powerpoint poster template
rytmus stockholm adress
diabetes typ 2 honung
therese dohrn
atorvastatin viktökning
schoolsoft hermods gymnasium

8. jan 2020 Utslipp av forsurende gasser og Ozonforløper m.v til luft fra industrikilder i Norge. 1990 til 2018. Forsurende gasser o.l.. SSB. Lisens: NLOD 

Rapporter / Reports (SSB) Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft. Selboe, Odd Kristian. Research report. Åpne. rapp_198817.pdf (10.94Mb) Hos SSB er også virksomheten ved landanleggene som er knyttet til blant annet videre transport av gass inkludert, slik at fremskrivingene blir i tråd med  8.

Utslipp til luft; 379547. 379547. innrapportering. 2019-02-28T15:32:00.000Z. no. For de aller fleste innrapporteringer til SSB er den som mottar henvendelse fra

Sektoren er også en betydelig kilde til utslipp av NOX. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned fra 2013 til 2014. Utslippene av svevestøv ble redusert med 8 prosent. Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv - SSB Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal VF-notat nr. 8/1999 Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no NSB MILJØDATA Kvalitetssikring av en database for energibruk, utslipp til luft, risiko for ulykker og samfunnsøkonomiske kostnader ved ulike former for gods- og persontransport Av Otto Andersen og Hans Einar Lundli VF notat Notat tittel: Notattnr: 8/99 NSB Miljødata.

jul 2020 til klimagassutslipp i forskjellige deler av verdikjeden, enten under I SSB- dataene er dette fire separate næringer: jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk, fiske og fangst Norske utslipp - Utslipp til luft og vann Utslipp til luft av enkelte miljøgifter og nitrogenoksider (NOX) er redusert siden fra 1990 til 2005, går det fram av beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) .