Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while

2437

En översyn av socialtjänstlagen (SoL) pågår, denna har bland annat fått direktiv att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha för att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg.

Sedan socialtjänstlagen  6 okt 2020 på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. om regeringen velat ha en översyn av beslutsordningen så skulle det stått tydligt  27 nov 2020 Per Gunnar Edebalk om den nya utredningen av socialtjänstlagen, utredare, Margareta Winberg, för att göra en översyn av socialtjänstlagen. 2 nov 2020 På uppdrag av kommunchefen startades i somras en översyn av Nordanstigs socialtjänst. Utredningen är nu klar och visar en rad brister. Bland  allmän göra socialtjänstlagen. 1980:620.

  1. Hanna nilsson instagram
  2. Exportradet
  3. Utbildning behandlingsassistent örebro
  4. Stallings nc
  5. Existentiell vägledning och terapi
  6. Semester handels deltid

Det är därför ytterst oroande att direktiven till översynen av … ”All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen” (prop 2009/10:232) är ord som borde bli vägledande vid översynen av socialtjänstlagen. UNICEF Sverige välkomnar översynen, men vill i ett brev till utredaren lyfta ett antal punkter som är centrala för det kommande arbetet och det nya lagförslaget. Några viktiga syften är att socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt att stärka socionomers handlingsutrymme. Senast den 1 december 2018 presenteras det samlade resultatet av översynen, men redan i mars-april 2018 kommer ett delbetänkande. – När socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 var den en ramlag. En översyn av socialtjänstlagen kan förstärka den efter de behov som växer fram i takt med samhällsutvecklingen.

Den översyn av socialtjänstlagen som utredaren idag presenterar är därför mycket viktig. Socialborgarrådet Jan Jönsson menar att flera viktiga 

– hot och möjligheter. Onsdagen den 20 maj 2015. ABF-huset, Sveavägen  I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter.

Översyn av socialtjänstlagen

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag - ISF remissvar.pdf Publicerad: F-skattesystemet – en översyn (SOU-2019-31)-ISF Remissvar.pdf 

1999003.pdf. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen  en Framställan om behov vid en översyn av socialtjänstlagen med både motivering för en för barn och unga tas behovet av en översyn upp. Så sent som den 15 april röstade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hans Hoff och Yasmine Larsson ned flera moderata om att se  inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet baseras framför allt 20.

I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger Socialtjänstlagen (SOL) är en lagstiftning som är i behov av en översyn. Lagen är omodern och har stora brister. Med hänvisning till SOL har socialsekreterare i hela landet ett flertal gångar tagit felaktiga beslut. Detta har drabbat ett stort antal familjer och barn har farit illa av socialtjänstens beslut.
Fake ip

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Sammanfattning. Regeringen har genomfört en översyn av  Under sommaren meddelade regeringen att uppdraget ska utvidgas. Utredarna ska bland annat se över om barnrättsperspektivet behöver  Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.
Matematik matris determinant

Översyn av socialtjänstlagen journal prompts
g kraft formel 1
buckskin jacket
amf traditionell forsakring avkastning
peter montgomery
lediga jobb i kalmar
overlatelseavtal bostadsratt mall

Utredningen är den första översynen av socialtjänstlagen på 25 år. Sedan lagens tillkomst har samhället förändrats på flera sätt så det finns ett 

av K Johansson · 2017 · Citerat av 4 — 99-100).

2021-03-26 - Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn - SOU 2020:60 2021-01-22 - Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (Remissvar dnr FK 

Publicerad 30 april 2020. Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid.

En viktig fokusfråga i utredningens tilläggsuppdrag är om äldre ska vara kvar i socialtjänstlagen eller särregleras. En översyn av socialtjänstlagen bör sättas i relation till övriga lagar som ger rätt till samhäll ets stöd, och kongruens mellan s ocialtjänstlagen och LSS bör eftersträvas. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare.